ТЕСТ: С тези въпроси се справя всеки в 5 клас! Ти ще успееш ли?

11 013 26.05.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

При колко градуса завира водата?

Въпрос 2 / 5

Колко минути има в 6 часа?

Въпрос 3 / 5

Коя е петата планета от Слънчевата система?

Въпрос 4 / 5

Кое е най-бързото животно?

Въпрос 5 / 5

Кое от изброените не е зеленчук?

Още от Quizz Box