ТЕСТ: Ще отговориш ли правилно на въпросите от матурата по Български език за 12 клас?

26 563 10.05.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 6

В кой ред е допусната правописна грешка?

Въпрос 2 / 6

В кой ред НЕ е е допусната правописна грешка?

Въпрос 3 / 6

В кой ред фразеологичните съчетания НЕ са синоними?

Въпрос 4 / 6

В кой ред НЕ е допусната правописна грешка?

Въпрос 5 / 6

В кой ред е допусната правописна грешка?

Въпрос 6 / 6

Кое фразеологично словосъчетание е различно по смисъл от останалите? 

Още от Quizz Box