ТЕСТ: Тези въпроси по философия затрудниха доста хора, а ти ще се справиш ли?

7 020 14.06.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Базови (физиологични) потребности според Маслоу са:

Въпрос 2 / 5

Фокусирането върху силните черти от характера на човека е характерно за теорията на:

Въпрос 3 / 5

Поведение, при което изразяваш открито мнението си и неагресивно го отстояваш, се нарича:

Въпрос 4 / 5

Кое твърдение НЕ може да бъде вярно?

Въпрос 5 / 5

Авторът на `Екзистенциализмът е хуманизъм` е:

Още от Quizz Box