ТЕСТ: Познаваш ли паричните единици на страните по света?

3 453 21.09.2022

Quizz Box

 

Въпрос 1 / 5

Кетцал е наименованието на официалната парична единица на Гватемала. На какво още е наименование тази дума?

Въпрос 2 / 5

Косово е най-младата държава в Европа. Нейната официална парична единица е?

Въпрос 3 / 5

Как се нарича официалната парична единица на Армения, въведена в обращение през 1993 г.?

Въпрос 4 / 5

Коя парична единица се използва като официално платежно средство в най-голям брой държави по света  - 25?

Въпрос 5 / 5

За да си закупите Токайско вино директно от местен винопроизводител, е необходимо да разполагате с една от следните валути:

Още от Quizz Box