ТЕСТ: Провери знанията си по литература от училище

5 147 01.07.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Кой е авторът на "Азбучна молитва"?

Въпрос 2 / 5

Кой от изброените творци е смятан за основоположник на литературния модернизъм? 

Въпрос 3 / 5

Литературата не модернизма е адресирана към: 

Въпрос 4 / 5

Кой от посочените поети е най-значимият представител на експресионизма в българската литература?

Въпрос 5 / 5

"Зимни вечери" на Христо Смирненски е: 

Още от Quizz Box