ТЕСТ: Хората се отказват от тези смесени въпроси, но ти ще се справиш ли?

23 024 10.05.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

На колко е равно: 18 делено на 3 + 18 делено на 3

Въпрос 2 / 5

Колко прави ъгли има един куб?

Въпрос 3 / 5

Къде започва храносмилането?

Въпрос 4 / 5

Зъбите са уникални за всеки човек, както са и отпечатъците му:

Въпрос 5 / 5

Ако за 1 час Мария може да извърви 4 км, то колко време ще ѝ отнеме, за да извърви 18 км?

Още от Quizz Box