ТЕСТ: Как ще се справиш с тези въпроси по биология?

2 426 28.06.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

В коя поредица животните имат външно оплождане?

Въпрос 2 / 5

Кой от изброените процеси е в основата на безполовото размножаване при животните?

Въпрос 3 / 5

Непрякото развитие (метаморфоза) е характерено за: 

Въпрос 4 / 5

Диференциацията на еукариотните клетки се извършва, когато:

Въпрос 5 / 5

При половото размножаване новият инидивид: 

Още от Quizz Box