ТЕСТ: Провери знанията си за владетелите от Първата българска държава

8 653 02.01.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Столица на Първата българска държава в периода 681 – 893 г., е?

Въпрос 2 / 5

С кой византийски император Тервел сключва договор, според който държавните граници на България са политически признати, а територията се разширява?

Въпрос 3 / 5

С каква титла е упоменат българският владетел Борис I в надписа от Балши, Албания? 

Въпрос 4 / 5

Как е наречен цар Симеон I в кореспонденцията с византийския патриарх Николай Мистик?

Въпрос 5 / 5

Кой български владетел иска да върне повторно езичеството в страната?

Още от Quizz Box