ТЕСТ: Познаваш ли българските обичаи и традиции?

5 568 22.07.2020

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

На кой празник традиционно се кръщават децата?

Въпрос 2 / 5

Обичаят Пеперуда е много популярен в някои части на България. С какво го свързвате?

Въпрос 3 / 5

Защо не трябва да се гледат самодивите в очите?

Въпрос 4 / 5

Защо лазарките лазаруват само по веднъж?

Въпрос 5 / 5

За кой светия се казва, че на празника си идва и от брадата му започва да пада сняг, тоест, че идва зимата?

Още от Quizz Box