ТЕСТ: Коя е твоята доминантна черта?

6 082 25.06.2020

Пробвай се

Въпрос 1 / 5

Довърши изречението според собственото ти предпочитание: "Довечера искам да..."

Въпрос 2 / 5

Довърши изречението според собственото ти предпочитание:  "Понякога си мисля, че..."

Въпрос 3 / 5

Довърши изречението според собственото ти предпочитание: "Грижа се за хората около мен, като..."

Въпрос 4 / 5

Довърши изречението според собственото ти предпочитание: "Любимите ми филми са..."

Въпрос 5 / 5

Довърши изречението според собственото ти предпочитание: "Тази година искам да имам повече успехи в..."

Още от Пробвай се