ТЕСТ: Можеш ли да се справиш с материала от 7 клас?

16 540 07.01.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 7

Ако една кутия във формата на куб е с обем 1000 см, то колко е дължината на ръба ѝ?

Въпрос 2 / 7

Коя от изброените творби е ода?

Въпрос 3 / 7

В коя планина има най-големи находища на оловно-цинкова руда?

Въпрос 4 / 7

Кога започва Българското Възраждане?

Въпрос 5 / 7

В коя група има най-малко брой видове?

Въпрос 6 / 7

Кой от изброените процеси намалява въглеродния диоксид в природата?

Въпрос 7 / 7

Кои радиоактивни лъчи могат да бъдат почти напълно погълнати и от лист хартия?

Още от Quizz Box