ТЕСТ: Провери знанията си за владетелите от Първото българско царство

5 273 16.08.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Кой е първият владетел на Първата българска държава, който не произхожда от рода Дуло?

Въпрос 2 / 5

Кой от посочените български владетели от VIII в. е удостоен със званието патриций?

Въпрос 3 / 5

Каква е роднинската връзка между владетелите Маламир и Пресиян?

Въпрос 4 / 5

След династичния брак между цар Петър I и принцеса Мария Лакапина, последната приема името...

Въпрос 5 / 5

С кой византийски император Тервел сключва договор, според който държавните граници на България са признати?

Още от Quizz Box