ТЕСТ: На кой велик българин е цитатът?

11 575 05.02.2021

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Кой е казал: "Времето е в нас и ние сме във времето; то нас обръща и ние него обръщаме"?

Въпрос 2 / 5

Кой е казал: "Няма как да обясниш нещо на човек, с когото ви делят два вагона книги"?

Въпрос 3 / 5

Кой е казал: "Тежко и горко на нашият народ, ако той остане дотолкова назад, щото различни шарлатани да защитават интересите му"?

Въпрос 4 / 5

Кой е казал: "Без компютри няма напредък, но без изкуство няма живот"?  

Въпрос 5 / 5

Кой е казал: "Българите сме голяма работа. И правия ток ще изкривим"?

Още от Quizz Box