ТЕСТ: Ще се справиш ли с тези задачи, които затрудняват дори докторанти?

7 515 14.01.2021

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Веско е по-висок от Васко, а Веси е по-ниска от Веско. Кое твердение е вярно?

Въпрос 2 / 5

24, 23, 21, 18, 14...? Кое следва в редицата?

Въпрос 3 / 5

Колко е корен квадратен от 225?

Въпрос 4 / 5

8 + 8 ÷ 8 + 8 x 8 – 8 = ?

Въпрос 5 / 5

По време на 5-дневен фестивал броят на посетителите се утроявал всеки ден. Ако фестивалът е започнал в четвъртък с 345 посетители, колко ще са те в неделя?

Още от Quizz Box