ТЕСТ: Можеш ли да се справиш с този входящ тест по български за 6 клас?

7 714 16.09.2020

Пробвай се

Въпрос 1 / 5

Кое прилагателно е относително?

Въпрос 2 / 5

В кой ред са изброени само показателни местоимения?

Въпрос 3 / 5

В кое изречение има антоними?

Въпрос 4 / 5

За кой от празниците подхожда поговорката "Ако има грешка, има и прошка"?

Въпрос 5 / 5

В какъв речник може да се направи справка за лексикалното значение на думата?

Още от Пробвай се