ТЕСТ: Използваш тези уреди всеки ден, но знаеш ли кой ги е изобретил?

5 293 05.08.2021

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Кой е изобретил калкулаторът (електронният)?

Въпрос 2 / 5

Кой е "бащата" на мобилния телефон?

Въпрос 3 / 5

Кой е изобретил първия лаптоп?

Въпрос 4 / 5

Кой е изобретил първия принтер?

Въпрос 5 / 5

Кой е изобретил дистанционното?

Още от Quizz Box