ТЕСТ: Помниш ли най-важните формули по математика от прогимназията?

6 458 03.04.2021

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Как е по-известна формулата a²+b²=c²?

Въпрос 2 / 5

Как можем да изчислим обиколката на кръга, ако знаем неговия диаметър?

Въпрос 3 / 5

На колко е равно (a+b)2?

Въпрос 4 / 5

За какво се използва формулата πr²?

Въпрос 5 / 5

Какво е аксиома?

Още от Quizz Box