ТЕСТ: Ако си завършил 7 клас, тези задачи по математика няма да те затруднят!

9 640 15.05.2021

Quizz Box

Въпрос 1 / 5

Намери стойността на х: 3х+4=19

Въпрос 2 / 5

Пресметни на колко е равно "7(х+2)-14", ако х=10.

Въпрос 3 / 5

На колко е равно: 4а.3a

Въпрос 4 / 5

На колко е равно: 18а÷9?

Въпрос 5 / 5

Разходът на автомобил е 7,5 литра на 100 км. Колко километра ще измине колата с пълен резервоар от 42 литра?

Още от Quizz Box