ТЕСТ: Знаеш ли за природата повече от едно 10-годишно дете?

8 502 03.04.2021

Пробвай се

Въпрос 1 / 5

Какъв процент от атмосферата е кислород?

Въпрос 2 / 5

Какво причинява глобалното затопляне?

Въпрос 3 / 5

В коя група всички организми обитават една и съща среда?

Въпрос 4 / 5

Кой тип енергия, използвана в бита, не може да се получи на готово от природата?

Въпрос 5 / 5

Колко на брой са системите в човешкото тяло?

Още от Пробвай се