ТЕСТ: 50% от хората няма да се справят с тези въпроси по география

7 802 15.08.2022

Quizz Box

Въпрос 1 / 8

Каква е официалната валута на Индия?

Въпрос 2 / 8

През коя година името "Холандия" беше официално заменено от "Нидерландия"? 

Въпрос 3 / 8

Кои са трите столици на Южна Африка?

Въпрос 4 / 8

Как се нарича човек от Судан?

Въпрос 5 / 8

В коя държава се намира град Кринс?

Въпрос 6 / 8

Кой е най-малкият щат в САЩ?

Въпрос 7 / 8

Въпрос 8 / 8

Кой е най-големият остров в света?

Още от Quizz Box