Shape of You, Telephone, Cheap Thrills... песните, които трябваше да ги изпеят други звезди