a_t_a_k_aУбиват ни възкръсваме от мрака, и пак напред се хвърляме в АТАКА!
cool grp
Инфо