abrek

Днес живеем,утре умираме!
Завръщаме се и водим със себе си Ада!
Може да умрем,но няма да загинем!....
Животът иска жертви! В кръв и пламъци се ражда новият живот!
Във всички от нас умря по нещо в тази война!...Ние не ги убихме,
ние им позвололихме да живеят! Ние отново ще ги смажем с каменни сърца!!!...


http://www.ataka.tv/

Троян..................
http://smayliki.ru/smilie-767161095.html

https://www.youtube.com/watch?v=LZUU2w3ld9s&feature=player_embedded Tроян е - Рая ...


14 закона на арийската етика
« -: януари 10, 2009, 12:28:56 »

--------------------------------------------------------------------------------
1. Не почитай други богове, освен боговете на твоя Народ. Или чуждите богове ще те унищожат.

2. Законите на природата са доказателство за Божествения замисъл. Света е творение на Всевишния.

3. Постъпвай благородно и винаги мисли за възможните последствия. Така резултатите от твоите деяния ще живеят и след като напуснеш Мидгард.

4. Живей в реалността на този живот; не се страхувай от съдбата си. Страха е за глупаци и страхливци; доблестния човек смело среща волята на Норн.

5. Обичай, защитавай, умножавай и разпространявай своя Народ. Природните инстинкти забраняват смесването на кръвта и саморазрушението.

6. Бъди честен, дисциплиниран, щедър и верен на приятелите си. Арийският дух се стреми към съвършенство във всичко.

7. Пази своята история, наследството и расовата си принадлежност. Това ти е дарено от предците ти: те ще паднат с теб, или ще възстанат с теб.

8. Почитай паметта на своя Род, особено на тези, които са отдали живота или свободата си за Народа си. Твоята раса живее в твоята кръв, в твоята воля.

9. Уважавай мъдростта на по-възрастните. Всеки миг от живота ти свързва безбрежно минало с безкрайно бъдеще.

10. Почитай своята съпруга, грижи се за семейството си и не си лягай преди караниците в семейтсвото да са разрешени. Твоето семейство е твоето предназначение.

11. Да бъде словото и волята ти. Твоята Вяра минава през Честта ти и Силата на характера.

12. Бъди хитър и се дръж като лисица с враговете си и чуждите. Тяхната цел е твоята смърт.

13. Храни, защитавай и почитай своята Родина. Това изисква Закона на твоята земя.

14. Живей в хармония с Природата и Народа си и не с примирявай със злото. Живота на расата е твоята вечна борба.
„Марш на 34–ти Троянски полк”

Балкански чеда на славни деди,
Троянци сме славен полк!

С гърди гранит, с нечут полет,
Кат вихър носим се напред.
През урви, чуки и скали,
летим кат гордите орли.

Троянци ний сме славен полк
Показахме сред бой жесток
Без страх и трепет как се мре
Как бойна слава се бере.

Завета наш е увенчан,
С вечни лаври при Дойран,
Где хвърлихме се с огнен меч
Стихийно, вихрено на сеч.

Безстрашни, смели
В боя сме борци.

Безстрашни, смели сме борци,
Чела що кичат ни с веци,
Троянци ний сме с дух кален,
С дух юначен, несравнен.

Към наший дивен роден край,
Любов ни граници не знай.
За него ни сърцето бий,
За него с гордост мреме ний.

Троянци ний сме, ний сме славен полк,
При Борис, Кирил, Нерезов, Дойран
При Кристалин; бсред страшна сеч,
Как бойна слава се бере с „ура на нож”!.
С гърди гранит, с нечут полет,
кат вихър носим се напред и все напред.
Байдарица, Морава, Мечата-Стена,
Летим, кат гордите орли, летим напред.

При Кална, Ниш, Дервент, Свърлич,
Със вечни лаври при Дойран, Кала-тепе,
Где хвърлихме се с огнен меч,
Троянци вихрено на сеч, във кървав бой.

Към наший дивен, дивен роден край:
Охрид, Преспа, Гордий Шар, Пирин,
За Вардар, Дрин във люта бран,
За него с гордост мрем, ний за него мрем!


http://knigoman.wordpress.com/2010/01/15/rammstein-tier-превод-на-български/

Робското щастие на ловното куче не кара стария вълк да трепва
Докато те са вързани на каишка,той се носи горд през дълбоката гора
Нищо и никой не може да му отнеме свободата
Ловецът може да го убие,но не и да го опитоми и дресира!

На българина проблема му е като оная му работа...всеки си мисли че неговия е най голям!.........

cool grp bg
Инфо