affrodita94

Музиката е .... по-голямо откровение от всичката мъдрост и философия.! Music is...higher revelation than all wisdom and philosophy.Ludwig van Beethoven.
__*+__*____*+
_*+_______*+
__+___*#####
_+*+_########
*____########
/> _*___#############____++
__*+*###############_+*_*
_____###############______
_____##############___+___
_____############*__+__*++
_________________*__*__+__*__ *
__________________*+_*+_+*+* (love) (love) (love) (love) (love)
cool
Инфо