alfa_omega

Групи:
1.
Вечните Музикални Хитове
2. Музикални Клипове Без Ограничения
href="http://www.glitter-graphics.com/myspace/text_generator.php" target=_blank>.

3:1 Псалом на Давида, когато ...........: Господи, колко се умножиха противниците ми! Мнозина въстават против мене.
3:2 Мнозина думат за моята душа: Няма за него помощ в Бога. (Села).
3:3 Но Ти, Господи, си щит около мене, Слава моя и Тоя, Който възвишава главата ми.
3:4 С глас извиках, към Господа; И Той ме послуша от светия Си хълм. (Села).
3:5 И аз легнах и спах; Станах; защото Господ ме поддържа.
3:6 Няма да се убоя от десетки хиляди от людете, Които навред са се поставили против мене.
3:7 Стани, Господи; спаси ме, Боже мой; Защото Ти си поразил в челюстта всичките ми неприятели; Строшил си зъбите на нечестивите.
3:8 От Господа е спасението. Върху Твоите люде нека бъде благословението Ти. (Села).*****************************************************************************

****************************************************************************


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НЕ СМЕ НАРОД !

Мнението на П.Р. Славейков за българския народ:

Не сме народ, не сме народ, а мърша,
хора, дето нищо не щат да вършат.
Всичко тежко, всичко мъчно е за нас!
"Аз не зная! Аз не мога!" - общ е глас.
И не знаем, не можеме, не щеме
да работим за себе си със време.
Само знаем и можеме, и щеме
един други злобно да се ядеме...
Помежду си лихи, буйни, топорни,
пред други сме тихи, мирни, покорни...
Все нас тъпчат кой отдето завърне,
щот сме туткун, щото не сме кадърни...
Всякой вика "Яман ни е нам хала!" -
а всякому мерамът е развала...

Не сме народ! Не сме народ, а мърша,
пак ще кажа и с това ще да свърша.

Лето 1875


cool grp sub
Инфо