alisa_1995

•◦๏ •◦๏•◦๏•◦๏•◦๏•◦๏•◦๏•◦๏•◦๏•◦๏•◦๏•◦
РаЗлЧНа сЪм Да И кФо оТ тОВа пРоБлЕм лИ иМа, КаЖи Го СеГа! НяМа Да СпИрАм 6тЕ дЕйСтВаМ дОкРаЙ, ДрУг Не ВзИрАм ЖиВоТа Е РаЙ! нЕ мИ пОмАГаЙ аЗ мОгА сАмА МиСлИ мУ тИ-аЗ нЯмАм ЦеНа [!][!][!]
•◦๏ •◦๏•◦๏•◦๏•◦๏•◦๏•◦๏•◦๏•◦๏•◦๏•◦๏•◦
cool
Инфо