angelitete

______________________________________________________________________
Българи, ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА! Дали сме азбука на 1/4 свят, позор е да не пишем на нашата собствена азбука!
______________________________________________________________________
/>
Ученически речник
1) Училище - самотен манастир
2) Ученик - затворник №213
3) Ученичка - момиче в черно
4) Класен ръководител - а) враг №1
б) цербер пред вратите на Ада
5)При директора - а) в стаята за разпит
б) в бърлогата на звяра
6) Учител в чужбина – един идиот в Париж
7) Преди влизане в час – ах,а бяхме млади
8) Свободен час – сиромашка радост
9) Пред дъската – а) Опълченците на Шипка
б) светът на мъките
в) животът ми е в ръцете ти
10) Бележник – черно досие
11) Събота – небето се изяснява
12) Неделя – слънцето грее за всички
13) Ваканция – животът започва отново
14) Родителска среща – скърцане на зъби
15) Тетрадка – черно и червено
16) Двойка – ще се срещнем пак
17) Тройка – а) царска мъдрост
б)възнаграждение за страха
18) Четворка – родени за живот
19) Петица – на прага на щастието
20) Шестица – а) ти сън ли си или те има...
б) това беше просто шега
21) Учител разказва урок – кацнал бръмбар на трънка и захванал да дрънка
22) Учител по френски – любимец №13
23) Учител по физическо – таралеж в атака
24) Учител по история – старинна монета
25) Дежурен учител - звероукротител
26) Междучасие – а) Троянска война
б) пускай, Ганьо, говедата
27) Учителят и класа – Али Баба и 40-те разбойника
28) Учебна стая – гнездото на осите
29) Строшен джам – ни чул, ни видял
Да ти се изхвърли буен негър под клепачите
Дано да те блъсне тир с две ремаркета
Чернобил не е гръмнал .Майка ти просто е пръднала.
Човек да те помирише - носa ще му окапе!
Оригинален си като турски анцунг

СЛУЧИЛО МИ СЕ В МОЯ ЖИВОТ
ЕМОционален Стих
ЕМО момиче срещнах веднъж,
навън беше тъмно, валеше дъжд
Предложих чадъра си, тя го отказа
след малко тролей петица я смаза.
Чадър ти не трябва помислих си аз
Подкарах тролея прибрах се у нас.

potrebitelq gergana_n1 suxxx
chalga suxx
RAMMSTEIN

EMCHETOO RULZz
Tih0 se sipe beliq prah,vsi4ki se drusat bavn0 v1v takt ! De e na dv0ra nark0plasi0ra - vsi4ki kupuvat 0т neg0 dr0ga
Азис и Китаецът се оженили. Китаецът излязъл за малко и като се върнал, влиза той в хола и гледа - Азис бърка две лайна в един леген пълен с вода.
Какво правиш, скъпи?
Ами какво да правя - къпя децата
______________________________________________________________________
Българи, ПИШЕТЕ НА КИРИЛИЦА! Дали сме азбука на 1/4 свят, позор е да не пишем на нашата собствена азбука!
______________________________________________________________________Гостенин от града отива на село и го черпят с местна люта ракия. Удря една глътка и му изскачат искри от очите. - Какво е това чудо бе! Колко градуса е? - Не знаем. - отговарят селяните. - Ама една бутилка стига за десет сбивания и едно убийство!!!


Ан тъй [!]

ВНИМАНИЕ ! ВНИМАНИЕ !
БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО :D


- Мамо, децата в училище казват , че съм алчен!
- Кои са тези деца?
- Дай пет лева и ще ти кажа!
Мъж отива да вземе сина си от детската градина.
Учителката пита:
- Кой е вашият син.
- Има ли значение нали утре ще го върна!


Иванчо, защо си хвърли бележника в ъгъла?
- Наказвам го за двойката!

Това е ИСТИНСКА ИСТОРИЯ И АКО Я ПОДМИНЕТЕ ТО ВИЕ НЯМАТЕ ДУША!!!
This is A TRUE STORY AND IF YOU DON'T PASS THIS ON YOU DON'T HAVE A SOUL!!!

Моето име е Крис,
Аз съм на три,
Очите ми са подути...
...не мога да виждам.
My name is Chris ,
I am three,
My eyes are swollen..
I cannot see.

Трябва да съм глупав,
Трябва да съм лош,
Какво друго може да е,
че татко да ми е толкова ядосан?
I must be stupid,
I must be bad,
What else could have made,
My daddy so mad?

Иска ми се да съм по-добър,
Иска ми се да съм по-хубав,
Тогава може би мама...
...щеше да иска да ме гушне.
I wish I were better,
I wish I weren't ugly,
Then maybe my mommy,
Would still want to hug me.

Не мога да направя грешка,
Не мога да говоря изобщо,
защото ако го направя ще ме заключат...
...за цял ден.
I can't do a wrong,
I can't speak at all,
Or else I'm locked up,
All day long.

Когато съм буден,
Аз съм сам самичък,
Къщата е тъмна,
Мама и тати ги няма.
When I'm awake,
I'm all alone,
The house is dark,
My folks aren't home.

Когато мама се прибере,
Ще се опитам да бъда добър,
И може би ще се размина,
И ще ме удари само веднъж тази нощ.
When my mommy does come home,
I'll try and be nice,
So maybe I'll just get,
One whipping tonight.

Току що чух кола,
Татко се прибра
От бара на Чарли...
I just heard a car,
My daddy is back,
From Charlie's bar

Чувам го как кълне,
Чувам и своето име,
Притискам се...
...към стената...
I hear him curse,
My name is called ,
I press myself,
Against the wall.

Опитвам се да се скрия,
От неговите зли очи,
Много ме е страх сега...
...започнах да плача...
I try to hide,
From his evil eyes,
I'm so afraid now,
I'm starting to cry.

Намира ме как плача,
Нарича ме с грозни думи,
Казва ми, че вината е моя,
За проблемите му на работа.
He finds me weeping,
Calls me ugly words,
He says its my fault,
He suffers at work.

Той ме удря и рита,
И ми вика още повече,
Най-накрая се измъквам,
И побягвам към вратата.
He slaps and hits me,
And yells at me more,
I finally get free,
And run to the door.

Той вече я е заключил,
Плача и крещя от страх,
Той ме сграбчва и ме хвърля...
...към твърдата стена.
He's already locked it,
And I start to bawl,
He takes me and throws me,
Against the hard wall.

Падам на земята,
С почти строшени кости,
А татко продължава,
Да ми казва още по-лоши думи.
I fall to the floor,
With my bones nearly broken,
And my daddy continues,
With more bad words spoken.

"СЪЖАЛЯВАМ!"... му крещя,
Но вече е толкова късно за това,
Лицето му е изкривено...
...не мога да опиша формата...
'I'm sorry!', I scream,
But it's now much to late,
His face has been twisted,
Into a unimaginable shape.

Страданието и болката,
Отново и отново,
О, Господи, имай милост!
О, накарай го да спре!
The hurt and the pain,
Again and again,
O please God, have mercy!
O please let it end!

И той най-накрая спира,
И се запътва към вратата,
Докато аз лежа неподвижно,
Проснат на земята.
And he finally stops,
And heads for the door,
While I lay there motionless,
Sprawled on the floor.

Моето име е Крис,
Аз съм на три,
Тази вечер моят татко...
...ме уби.
My name is Chris ,
I am three,
Tonight my daddy,
Murdered me.

И ти можеш да помогнеш,
(душата ми страда)
Ако прочетеш това,
И не го подминеш.
And you can help,
Sickens me to the soul,
If you read this,
And don't pass it on.

Моля се за вашата прошка,
Но трябва да сте безсърдечни хора,
Ако историята ми...
...не ви трогна.
I pray for your forgiveness,
You would have to be,
One heartless person,
Not to be affected, By this Poem.

А ако историята ми ви е на сърце,
Направете нещо по въпроса!
Това, което ви моля е да я споделите!
And because you ARE affected,Do something about it!So all I ask you to do, Is pass this on!АКО СТЕ ПРОТИВ НАСИЛИЕТО НАД ДЕЦА! Споделете това със заглавие "Татко... боли ме..."
IF YOU ARE AGAINST CHILD ABUSE! Post this as 'Daddy ... It hurts'

Ако не изпратите това на всеки, на когото можете... то вероятно не ви е грижа за насилието над децата.
If you do not send this to everyone you know Then you obviously don't care about child abuse.

В първия момент си помислих, че това е едно от онези верижни съобщения... и нямах намерение да го препращам, но сега осъзнавам че този проблем е реален и много сериозен.
At first I thought this was just a chain letter And I wasn't going to send it either, But now I realize that this is an important situation.

Най-малко 5 деца дневно загиват по света от ръката на родител!!!
At least 5 children each day from around the world die from child abuse!!!!

Това се случва навсякъде... независимо от финансовото състояние или вярата на хората... МОЛЯ... ПОМОГНЕТЕ!
This happens across the board, no matter how much money they have or their ethnicity. Please help.
cool
Инфо