angelofthedarkness

~ Способна съм да обичам, да усещам болка като всеки друг... Харесва ми да докосвам и да ме докосват... Но ако ме попитат: "Добре ли си?", не мога да отвърна отрицателно.
Не мога да моля за помощ...

cool
Инфо