animeunity

Ако Министерството на здравеопазването смята, че увеличаването възрастта за пенсиониране ще увеличи продължителността на живота, то пълното премахване
на пенсиите е стъпка към безсмъртието.
cool
Инфо