Shinji

За превода на новелата Tian Guan Ci Fu в тази група: https://www.facebook.com/grou
ps/340320118302950.(Внимание: Дан Мей е китайски BL жанр, да не се бърка с Дон Хуа - китайска анимация)
Кратък речник на някои китайски титли
и понятия, които запазвам в преводите си.
-Дзян Ху (江湖) - буквално се превежда като „реки и езера“, но образно се отнася до „бойния свят“ или „подземния свят на бойните изкуства“. Част от обществото, състояща се от майстори на бойни изкуства, гангстери, крадци, просяци, проститутки, търговци, артисти и всеки друг, който иска да работи извън основното общество или в сивата зона на закона.
-Ци (气) – жизнената енергия, която съществува във всички неща. Култивирането на Ци е основна тема в романите У Сиа, Сиен Сиа и Сюен Хуан.
 Ци понякога се изписва като "Ки" или "Чи". Може да се преведе по много различни начини, включително дишане / жизнено дишане / жизнена енергия / духовна енергия. (и т.н...)

-Гон Дзъ - уважит. обръщение към син на благородник или чиновник.
-Гъ, ГъГъ - разговорно- по-голям брат. Кръвната връзка не е задължителна. Често се използва към познати или приятели.
-Да - голям, важен, велик
-Да Гъ - Първи голям брат
-Да Рен - уважително обр. към висшестояща личност.
-Да Ши - Велик майстор, учител
-Дзу Джан - уважително обръщение към глава, лидер на клан или семейство.
-Дзон Джу - уважит. обръщение към човек с авторитет, най-често лидер на секта, клан, училище.
-Джан Мън - същото значение, като горните две понятия.
-Джуан Джу - собственик на имение, земевладелец в древен Китай.
-Дзие Дзие - По-голяма сестра
- Дзян Ши - наставник, инструктор
- Дзяо Ши - учител
-Ди, ДиДи - малък брат, кръвната връзка не е задължителна, използва се и като израз на близост към познати и приятели.
-Коу Тоу - традиционен поздрав-поклон, особено към началник, включващ коленичене и притискане на чело към земят
- Лао Ши - учител
-Мей Мей - малка сестра, кръвната връзка не е задължителна и се използва като израз на близост.
-Мън Джу - лидер на съюз, асоциация, сдружение.
-Сион - голям брат; израз на уважение към мъж на приблизително същата възраст.
Сион Джан - отново обръщение към по-голям брат, но с по-официален привкус.
- Сион Ди - но Сион комбинирано с Ди става Малък брат.
- Лао Сион - пак по -голям (стар) брат, (често се използва като обръщение към самия себе си); форма на обръщениe между приятели мъже
-Ся Шъ - странстващ боен майстор
- Сяо Дзие - уважително обръщение към благородна млада дама; в същото време, жаргонно означава проститутка
- У Ши - маг, магьосник
- Фа Ши - монах, който добре е усвоил сутрите (будизъм), майстор на сутрите.
-Ши Сион - старши съученик от мъжки пол, старши боен брат. Не е задължително да е по-възрастен, може да е по- млад или на същата възраст, но постъпил по-рано при учителя или сектата.
-Ши Дзие - старша съученичка, старша бойна сестра
-Ши Мей - младша съученичка, младша бойна сестра.
-Ши Дзун - уважително обръщение към своя учител .
- Ши Фу - отново означава учител
-Ши Шу - боен брат на "личния" учител, може да е както негов старши, така и младши. Може да се срещне преведено и като "чичо".
-Шъ Ди - младши съученик от мъжки пол.
cool bg
Инфо