autodimitrov

"Автокомплекс Димитров" ЕООД
СЕДАЛИЩЕ: Хасково, ул. "Момчил войвода" № 3 ет.3
ТЪРГОВСКИ АДРЕС: Димитровград, ул. "Белия бряг" №5
(Бившия ДАП на Панорамен път)

ТЕЛЕФОН: +359 391 66010
GSM: +359 887 532 100
Инфо