b0t3v1s7a

Take a look to the sky just before you die! ///// БЪЛГАРИЯ ЗА БЪЛГАРИТЕ, ТУРЦИЯ ЗА ЦИГАНИТЕ! СМЪРТ ЗА ТУРЦИТЕ! БЪЛГАРИЯ НАД ВСИЧКО!!! (flag:bg)
cool
Инфо