Яко е! 16 0
296 · 296
Vbox7.com
+ 0
Други сайтове
· Инфо


ЦεЛעβαЛα Лห Тε ε НяКǿГα ČнЕжИнКα,И вИжДαЛ лИ Čи КаК тЯ ČтАвА На ČъЛзА[?] ТαКα ЖеЛąЯ Аз Дα Тε ЦеЛעНα,ДоРห ห Čл€д Тǿβα дА Čе ČτΘпЯ[!]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Всэки дэн зад гърбъ ми приказваш[,] а кату мъ вииш нищу не кааш[!] Кучка съм нали[?] Мразиш мэ[,] прэзираш мэ.. Э и[?] Мислиш ли[,] че мъ эбэ[?] Эм сори скъпъ ъмъ НЭ..
~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~!~
мОгА дА †э нАкА®Ам дА ©э ®А熮ЭпЭ®Иш €двА Ли пО ДОб®А О† мЭнэ щ€ нАмЭ®Иш...в©ЭкИ ПИч зА мЭн нА ОпАШкА ©э нА®ЭждА..©АмО †oЯ дЭ†У ©и ©†®УвА ©э п®Эд®ЭждА !!!·¤.°·BсЭкИ яК иСкА дА мЭ вИжДа, ВсЯкА ВтОрА мИ зАвИждА..·°.¤·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
мОгА дА †э нАкА®Ам дА ©э ®А熮ЭпЭ®Иш €двА Ли пО ДОб®А О† мЭнэ щ€ нАмЭ®Иш...в©ЭкИ ПИч зА мЭн нА ОпАШкА ©э нА®ЭждА..©АмО †oЯ дЭ†У ©и ©†®УвА ©э п®Эд®ЭждА !!!·¤.°·BсЭкИ яК иСкА дА мЭ вИжДа, ВсЯкА ВтОрА мИ зАвИждА..·°.¤·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
уБиЧъХ тЕ, ДуфОлЕн лИ сИ?! ДафЪх фСиЧку За теБ, СтИгНа лИ тИ?! нИкОй ДруГ ОсФеН ТеБ нЕ пОгЛеДнЪх, ТуФа ИсКъшЕ, НаЛи?! нО НЕ! И ТуФа нЕ тИ СтИгнЪ, ЗащОтО дО фЧеРа зА ТеБе аЗ бЯх фсИчкО, а ДнеС... дОрИ нЕ сЕ пОгЛежДъмЕ... ЗащО?! И аЗ нЕзНаМ... НаРънИ мЕ жЕстОкО! нО и ТеБ щЕ тЕ БуЛи КаКту МеН! ФъРфИ сЕга ПрИ тФоЯ нОф *ИдЕаЛ*... нЕдЕй Я лЪга !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~•®•~ дА • оБиЧаш ° Е • нЕ ° дА • зАБраВяш, А ° дА • ПроЩаВаш ° нЕ • дА ° сЛуШаш, А • дА ° рАЗБирАш • нЕ ° дА • гЛЕдАш, А ° дА • чуВСтВаш ° нЕ • дА ° сИ • ТрЪгвАш, А ° дА • оСтаВаш ° зАЩотОо • тЕЗи ° кОитО • нИ ° оБиЧат • иСТиНскИ ° нЕ • Ни ° нАПускАт, А • оСтАВат ° зАВиНагИ!!! ~•®•~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Не мИ пУкЪ За вАс мОмЧеТъ, нЕ мИ пУкЪ зА тЪпАтЪ лЮбОф. Аз сЪм пРоСтУ еДнА КуЧкЪ БеЗ сЪрЦе ЩоТу еДиН НеЩаСтНиК мИ гУ ВзЕ!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ОгЛеДаЙ Ме БаВнО, ВиЖ Ме ДоБрЕ, СъРцЕтО Си ДрЪж, Да Не ВзЕмЕ Да СпРе. МоГа Да ОбИчАм, МоГа И Да МрАзЯ, ВсИчКо ДеТо Е ПрЕд МеН, ЗнАеШ, Че Го ГаЗя…
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КэФи Сэ На ВрАгОвЭтЭ сИ,зАщОтО сИ вИнАгИ в ГлАвАтА иМ,нО нИкОгА в КрАкАтА иМ.....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Акø мøuŦе сълзи нغ øзначават нuщø за ŦеЂ пø дøЂре сu вървu. Акø усŦнuтє мu не Ŧøплят душаŦа Ŧu, øзначава, чє нuщø нغ є какŦо прєдu...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
øЂuчАм Ŧє, зАщøŦо Ŧu сu рАдøсŦта, ЗащОто мغ кАраш да сє чУвсŦвАм каКтø нuкОга дø сЕга... , øЂuчАм Ŧє, зАщøŦо сЪъм жuВa øŦ момغнŦа, в кøüŦø сЕ запОзнахме, øЂuчАм Ŧє, зАщøŦо мє карАш да пøкаЗвам наü-дøЂрøŦо øŦ сєБє си... øЂuчАм Ŧє, зАщøŦø сu Ŧu... прОсŦø сu рАзличЕн [!]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Не СъМ ЛюБоВтА тИ еДиНсТвЕнА,нО тРуДнО щЕ Ме ЗаБрАвИш!ЗаЩоТо СъМ Мила, НепоКориМа И ИсТиНсКа!ЗаЩоТо МиНаВаМ пРеЗ дНиТе тИ и пАлАвО тЕ пРивЛичаМ,НадНичаМ ХлАпАшКи В оЧиТе Ти...И нА НиКоЯ нЕ ПриЛичаМ!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ГлЕдЪтЕ с НеДоУмЛеНиЕ ъЪъ СпЕчЕлИх Ли ВаШеТоУ иЗиСкАнУ ПрЕзРеНиЕ?!?...ИсКъТе Дъ Ми КаЖеТе Че Ви ДрАзНя...НаДуТъЪ сЪм БиЛа...Е и К`фО уТ тФа???НаЛи НаД вАс СтОя...КаЗвАтЕ чЕ нЕ зАсЛуЖаВаМ зЪ мЕн ДъЪ сА лЕяТ сЪлЗи...ХмМм мЕн К`фО мА иНтЕрЕсУвЪъ,Че Зъ ВаС нИкОй нЕ гУ БОЛИ?!?ХахАХхаХА СмЕшНи СтЕ!!!КаЗвЪм Ви ГуУу нЕ мЕ еБе За ХоРсКоТо МнЕнИе ПлС тО сЛеД мОйТо ПоГрЕбЕнИе!!!Ся Ми е ВрЕмЕ дА жИвЕя И нА вСс. ДъЪ сА сМеЯ,а Не ОтКоМпЛеКсАрСкОтО мНеНиЕ дЪъ Са ВлЪъДеЯя...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
За ФсЕкИ ДрУг СъМ НоОо Не И За ТеБ!!--РаЗпЛаЧаТ Ли Ме НеЧиЙ ЖиВOт Ще ПрИкЛюЧи!--ИзЛъЖаТ Ли Ме,НяМа ВрЪщАнЕ НаЗаД!--ИмАм Ли НяКOЕ МoМчЕ БеЗ Да гO ИсКаМ Ми OмРъЗвА!--ФлЮбЯ Ли Се МoГа ФсИчКo Да ПрOСтЯ,Нo Не И Да ЗаБрАвя!--НаМрАзЯ Ли Те ФтOрИ ШаНс НЕ ДАВАМ!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Аз СъМ МаЛка и СлаДка ИнТрИга Аз УмЕя ЧаРоВно Да МиГаМ НиЩо ЧуДно Че ХлЪтНа По МеНе ИмАм СтиЛ КоЙто Тя Не ВлаДеЕ Аз ОбиЧаМ ВкУсА На СкаНдАла Аз ХиЛяДа СъРца СъМ ПрЕдАла!!....
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЦеЛуВкА По НоСлЕтО ЦеЛуВкА По ВрАтЛеТо ЕзИчЕ ТуК И ТаМ мМм АкО ПрОдьЛа НеЗнАм - МаЙ Ще Те ИзЯм !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
нА коЯ сЪрцеТо подАряВаш...?!нА коЯ сВеТа в рЪцеТе даВаш...?!нА вСякА позВолЯвАм нЕка дА тЭ иМа...какЪв жесТок чоВек си тЯ щЭ разБеРе когаТо разБиеш и нЕйноТо сЪрцЕ!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Не ПуШа(ТрЕвА),нЕ пИя(ВоДа),По МъЖе Не ХоДя(Те ИдВаТ пРи МеНе),ЛяГаМ сИ рАнО(кЪм 7 сУтРиНтА),нЕ иЗлИзЪм Мн(оТ дИсКоТо),УчА сЕ(Дъ СмЪрКаМ).сКрОмНа СъМ(иМаМ сАмО 5 ГаРдЕрОбА мАрКоВи ДрЕхИ,поглед на лъвица, лице на ангел и тяло на фотомодел) и ниЩУу не тЪрсяЯ (то само ще дойде)...И не ме занимавайте (с глупости) !!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЕдНи мЪъ мРазЯтТ .. вТорИ мЪъ нЕнАвИжДъЪт .. тРетИи нЕ мЪъ тЪрпЯяТ.. аЕ вСиЧкИтЕе КомПлЕкСирАнИи ЗлОобАрИ зНаЯт дЕ дА сИ Го HaврЪъТ !!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ХаРеСвЪш Ме НаЛи..ХАхахХА.....Че KоЙ Не ХъРеСвЪ ХуБъВи ЖеНи..?!?
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
LoFf..l0fF...i nAkRaq FucK 0fF..HaTe LoFf!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
КуЧкЪ..,кУрВа...,шМаТкЪ.....сЪм БиЛа......сЯкФъ сЪм бИлА...аКу иСкАтЕ кАжЕтЕ оЩе 100 нЕщА...аМа оТ вАс пАк шА сЪм пО- ДоБрА...щОтО вСеКи фТоРи зЪд гЪрБъ мИ гОвОрИ..а пОсЛе зЪ пРиЯтЕлСтВо сЪ бори!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НеРеАлЕн ЖиВоТ,нЕрЕаЛнИ мЕчТи,НеРеАлНа ЛюБоВ,а РеАлНо БоЛи!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Живей на ръба, в противен случай заемаш твърде много място!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ВсЕ ЕднО СмЕ От кОрИцА нА СпИсАнИе,вИнАгИ СмЕ ЦеНтЪр нА вНиМаНиЕ...ВиЖ КаК ВлИзАмЕ С тРяСъК чЕтИ ВсЕкИ ВтОрНиК За НаС в БлясЪк!!! 8-)
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ПрЕсТаРавАш сЕ дА се пРАвИш На мЪж,ЗАбЛужДаваШ се СтАваШ ЗА вЕдНъЖ.ГолЯмА рАБотА чЕ моЖеш всЯкА ДА СвАлИш слЕд КаТо Не МОжЕш Да Я ЗАдЪрЖИш!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЖеЛаНа,Но СаМа ЖаДнА зА лЮбОв,Но ВиНаГи СаМаТи Ли Ме ЗаКлЕ вСе Да СаМ сАмА дАТъРсЯ лЮбОвТа,БеЗпЪтНа В нОщТа, Тя Да Е мИрАж, ДаЛеЧнА дА е Тя Не ИзДъРжАм В сАмОтА, сАмА в НоЩтА, нО Не Си МиСлИ, чЕ е ДоШъЛ сЛеД ТеБе КрАя На СвЕтА аЗ щЕ пРоДъЛжА ...!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
стОй оТ мЕнЕ нАдАлЕчЕ.:.ебАвЪъШ лИ сЕ с мЕн..мЪрТъф сИ чОеЧе.:.гОтинА сЪм и кфО?!.:.акО имЪш прОблЕм елА си гo рЕшИ.:.Ha отвОрЕн съ прАиШ..аMa стрАхъ тИ тЕжИ.:.аЙ иЗчЕзBЪъй.:.... тОтаLno откАчEnA sъЪм и зА нищо нE мE еБe.:живEя диво и лУдО,нЯъЪ ритЪъм мОйтО сЪърцE.:оБичЪъм vsEkи дА мE гLEдА кАк вЛиZъм сЪс грЪм и тРясЪк.:SExY иzZтЪънчEнА кАтО оТ сПисАниE "БлЯсЪък".:аE нE сЪм дОБрE и нE ми пУкА.:кОйтО мE мрАzZи ZnAE дА си гО NatikA
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
пО-маЛко иЗглеЖдаЙ, пОвечЕ бЪди ..нЕка вЪрхЪт бЪде зА тЕб, а зА дрУгитЕ оСтанаЛото ..нЕ пЛачИ зА тоВа кОето сИ нЯмала ..оСтаВи дрУгитЕ дА пЛачаТ зА тоВа чЕ сА нЯмаЛи тЕб .. и пОмни: нЕ е Важно дА сИ пЪрВа а еДинСтвеНа!...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
БрЪкНи в КоНтАкТа,За Да УсЕтИш ТаКтА!! :D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
..ЖиВоТа Си Е тВоИ,аМа МъЖа Ти МоЙ!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ак[] мн[]г[] sЭ нАдУвАш--зА mEnE sАмО щЭ sАнУВАш !
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[!]кВо гОвОрИш:кФа ЛюБоВ.кФа мАгИя-гЛуПоСтИ кАкВи сА тИя[?[!]?]пО-ДоБрЕ дА сЕ сКрИя[.]дАдОх вСиЧкО-кФо пОлУчИх?!?ВаЖнОтО Е чЕ сЕ нАуЧиХ:нЕ сИ сТрУвА дА пРеЦаКвАш зА нЕгО жИвОтА сИ А тОй дА сЕ нАдУвА[!]зАсЛуЖаВа сАмО дА сЕ пСуВа[[[!]]]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
в©ЭкИ ПИч зА мЭн нА ОпАШкА ©э нА®ЭждА..©АмО †oЯ дЭ†У ©и ©†®УвА ©э п®Эд®ЭждА !!!·¤.°·BсЭкИ яК иСкА дА мЭ вИжДа, ВсЯкА ВтОрА мИ зАвИждА..·°.¤·
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Знам, че някои ден ще съм звезда във небето и болка за теб във душата, и сърцето.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
НиКоГа Не ПлАчИ За ТоВа КоЕтО Не ПлАчЕ За ТеБ..!!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
АЗ сЪм сЛадКъ кАТу ШуКоЛаД фИнеТИ..тИ бИеШ сКъПа нА кубЕтИ...Аз сЪм сТиЛнО шАмПаНсКо тИ сИ еВтИнА рАкИя МаЦко...!!аЗз сЪс ЛиМузИнЪ сЪ воЗъ пЪ тИ хОдИш бОсЪ..!ТуГаВъ кФи пРетЕнцИи имъЪш кЪм мЕн..?с мОя нИкуГъ нЯмЪ дЪ бЪдЕш и зЪ пулУвИн дЕн...!!!
ИмАш ПъРичКи?!! оОо дАжЕ хОдИш с 3-чКи?!! :) нАчИ раБуТаТа е гОляМъ..жАлКу че тфОитъ я нЯмЪ....!! :D
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Да ГоТинъЪ сЪм, Да РаЗлИчНа СъМ и КфО оТ тФа ЗаВиЖдАш НаЛи ? Аз СъМ сИ аЗ и ТоВа Е фАкТ, мАй НеЩуУ нЕ сИ в ТаКт..!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ЗзНаМ дА исЪъм...могъЪ дА ИскъЪм...иМъЪм вСичКо,кОеТо сИ пОиСкъЪм...мОгЪъ Да ИмАм и ТеБ,аКо ИсКъЪм...Нно СъМ иНаТ и Не Те ИсКъЪм...!!
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
ФеШъН гЛеЗоТиЙкА...вКуСнА кУрАбИйКа...СлАдКа КаТо АпЕтИтНа ХаПкА...заБиВаМ се В СъРцЕтО Ти...КаТо ПирОнЧе..аЗ сЪм тФойТо СеКсИ БонБонЧе [!]~`
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Не ПуШаА (трева),Не ПияЯ (вода),По мЪже Не ХоДяЯ (те идват при мен), лягЪъм си рано0о (към 7 сутринта), Не изЛизЪъм мноГу (от дискотеката), скРомна съЪм (имам 5 гардероба с маркови дрехи, поглед на лъвица, лице на ангел и тяло на фотомодел) и ниЩУу не тЪрсяЯ (то само ще дойде)...И не ме занимавайте (с глупости) ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

●•٠·˙ÑÏCOŁع SchعŘŻÏÑgعŘ˙·٠•● №1 А ако си истински фен на Nicole Scherzinger сложи това в профила си:Nicole Is The Best Forever!!!
Виж цялото описаниеСкрий описанието

Последни

...hause... 09:00

...hause...

183 · 

Реклама

Cocaine Vbox7 03:30

Cocaine Vbox7

176 · 

Mega Manga Mix Vbox7 03:12

Mega Manga Mix Vbox7

89 · 

Реклама

mnogo e qko 04:55

mnogo e qko

100 ·