berty96

Няма добро и зло.Само сила и хора твърде слаби за да я използват. !!
cool
Инфо