binx

Лесно се паля ! Бързо изстивам !
Малко се кая ! Много - проклинам !
Леко залитам ! Тежко - не падам !
Чуждо не взимам ! Свое - не давам !
Трудно се спирам ! Лесно - нахъсвам !
Рядко умирам ! Често възкръсвам !
Инфо