bizarro

"Хората казват,че Адът е безкраен.
Казват,че е най-лошият ни кошмар.
Лицето на тъмната ни страна.
Но какъвто и да е,
когато и да е...
Аз казвам,че Адът е празен
и всички дяволи са при нас."
cool
Инфо