black__soul

"Мрежата е за да се хване рибата
Хване ли се рибата - мрежата се забравя.
Примката е за да се хване заекът.
Уловен ли е заекът -примката се забравя.
Целта на думите е да уловят смисъла.
Уловен ли е смисъла - думите се
забравят.
Къде да намеря човек, забравил думите, та с него да си поговоря ... "
cool bg
Инфо