VBox7 logo

blagopomazan

добре дошли (bow)в моят профил Алилуия! Хвалете Бога в светилището Му, Хвалете Го в небесния простор, дело на силата Му.

Хвалете Го за мощните Му дела, Хвалете Го според голямото Му величие.
Хвалете Го с тръбен глас. Хвалете Го с псалтир и арфа.
Хвалете Го с тъпанче и хороиграние, Хвалете Го със струнни инструменти и със свирки,
Хвалете Го с високозвучни кимвали, Хвалете Го с възклицателни кимвали.
Всичко що диша нека хвали Господа; Хвалете Господа.


Много по-късно Исус ни даде МИСИЯ: да отидем, да кажем, и да създадем ученици. Но каза и нещо друго:"ВИЕ сте Мои СВИДЕТЕЛИ!" А свидетелите са длъжни да СВИДЕТЕЛСТВУВАТ за Христос. Сам Исус казва какво би станало, ако НЕ ГО ПРАВИМ:".И тъй, всеки, който ИЗПОВЯДА Мене пред ЧОВЕЦИТЕ, ще го изповядам и Аз пред Отца Си, Който е на небесата. Но всеки, който се ОТРЕЧЕ от Мене пред ЧОВЕЦИТЕ, ще се отрека и Аз от него пред Отца Си, Който е на небесата." Матея 10:32,33 А ние ИЗПОВЯДВАМЕ ли Христос ДНЕС?

И защо Господ изисква от нас да ПРЕДУПРЕЖДАВАМЕ и да ГОВОРИМЕ на "беззаконника"? Вижте сами отговора Му:" " Благоволя ли Аз в смъртта на нечестивия? казва Господ Иеова, а не по-добре да се обърне от пътя си и да живее!" ЕЗЕКИЙЛ 18:23

Да не споделиш Христос с ближният си, е ПРЕСТЪПЛЕНИЕ! Защо ли? Вижте Словото! " Когато кажа на беззаконника: Непременно ще умреш; а ти НЕ ГО ПРЕДУПРЕДИШ, и НЕ ГОВОРИШ за да предпазиш беззаконника от беззаконния му път та да спасиш живота му, оня беззаконник ще умре в беззаконието си, но от твоята ръка ще ИЗИСКАМ кръвта му. Обаче, ако ПРЕДУПРЕДИШ беззаконника, но той не се върне от беззаконието си и от беззаконния си път, той ще умре в беззаконието си, а ти си избавил душата си"Езекиил 3:18,19!---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Ти си моят СПАСИТЕЛ от греха .. - Мат. 1:21
Ти си моят ЖИВОТ всеки ден .. - Йоан 14:6
Ти си моята СИЛА за победа .. - Исая 9:6
Ти си моят верен ПРИЯТЕЛ .. - Йоан 15:15
Ти си моят истински БРАТ .. - Мат. 12:50
Ти си моят добър ПАСТИР .. Йоан 10:11
Ти си моят ХОДАТАЙ пред Отца .. - I. Тим. 2:5
Ти си моята СВЕТЛИНА по пътя .. - Йоан 8:12
Ти си моят ХЛЯБ всеки ден .. - Йоан 6:48
Ти си моят Мир в бурите на живота .. - Ефес. 2:14
Ти си моята МЪДРОСТ,ПРАВДА, ОСВЕЩЕНИЕ, ИЗКУПЛЕНИЕ .. - I. Кор.
Единствено чрез Исус ....... аз съм свободен.
Единствено чрез Исус ....... аз съм силен.
Единствено чрез Исус ....... аз съм завършен и съвършен.
Единствено чрез Исус ....... аз съм щастлив и имам цел в живота.
Единствено чрез Исус ....... аз съм жив и пълен с Неговата енергия.
Благодаря ти Господи за всичко, което правиш за мен.
Споделете с приятели ♥♥♥ Христовите думи ....... ме спасяват.
Христовите думи ....... ме променят.
Христовите думи .......ме лекуват.
Христовите думи....... ме напътстват.
Христовите думи ....... осветяват пътеките ми.
Христовите думи ....... ме освежават.
Христовите думи....... успокояват душата ми.
Христовите думи ....... са път към Вечния живот в дома на Отца! ♥! -$$$_______$$$_____$$$___$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$_
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$_
$$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_________
$$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_________
$$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$____
$$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_________
$$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_________
$$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$$_
$$$$$$$$$_____$$$____________$$$______$$$$$$$$$$$_
Днес се издигам с Божията сила: Божията мощ да ме издига, Божията мъдрост да ме насочва, Божието око да е пред мен, Божието ухо да ме чува, Божието Слово да говори вместо мен, Божията ръка да ме пази. Христос с мен, Христос пред мен, Христос зад мен, Христос в мен, Христос под мен, Христос над мен, Христос отдясно ми, Христос отляво ми, Христос когато лягам, Христос когато сядам, Христос когато ставам. Христос в сърцето на всеки, който мисли за мен, Христос в устата на всеки, който говори за мен. Христос във всяко око, което ме гледа, Христос във всяко ухо, което ме слуша. Днес се изправям чрез мощната сила на Троицата, Която призозавам. -ПСАЛМИ
Псалом 91
1. (По слав. 90) Който обитава под закрилата на Всевишния, той ще живее под сянката на Всемогъщия.
2. Ще казвам на ГОСПОДА: Ти си моето прибежище и моята крепост, моят Бог, на когото се уповавам!
3. Защото Той ще те избавя от примката на ловеца и от гибелния мор.
4. С перата Си ще те покрива и под крилете Му ще прибегнеш — Неговата истина е щит и защита.
5. Няма да се страхуваш от ужас нощем, нито от стрелата, която лети денем,
6. нито от мор, който ходи в тъмнина, нито от зараза, която опустошава по пладне.
7. Хиляда ще падат от страната ти и десет хиляди — отдясно ти, но до теб няма да стигне.
8. Само ще гледаш с очите си и ще видиш възмездието на безбожните.
9. Понеже ти си казал: ГОСПОД е моето прибежище! — и си направил Всевишния свое жилище,
10. никакво зло няма да те сполети, нито язва ще се приближи до шатрата ти,
11. защото ще заповяда на ангелите Си за теб — да те пазят във всичките ти пътища.
12. На ръце ще те носят, да не би да удариш в камък крака си.
13. Ще настъпиш лъв и кобра, ще стъпчеш млад лъв и змия 1.
14. Понеже той положи в Мен любовта си, затова ще го избавя. Ще го поставя нависоко, защото позна Името Ми.
15. Той ще Ме призове и Аз ще му отговоря. Ще бъда с него, когато е в бедствие, ще го избавя и ще го прославя.
16. Ще го наситя с дългоденствие и ще му покажа Моето спасение. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ЕКЛИСИАСТ или Проповедникът
Глава 2
1. Казах аз в сърцето си: Ела сега, ще те изпитам с веселие; затова, наслаждавай се на добро! И ето, и това беше суета.
2. Казах за смеха: Лудост е! — и за веселието: Какво постига то?
3. Реших в сърцето си да веселя плътта си с вино, докато сърцето ми ме водеше в мъдрост, и да удържа безумието, докато видя кое е доброто за човешките синове да го вършат под небето през всичките дни на живота си.
4. Извърших големи дела: построих си къщи, насадих си лозя,
5. направих си градини и паркове, и насадих в тях всякакви плодни дървета.
6. Направих си водоеми, от които да поливам растящата гора от дървета.
7. Купих слуги и слугини, и имах слуги, родени в дома ми. Имах и стада от едър и дребен добитък, повече от всички, които са били преди мен в Ерусалим.
8. Събрах си и сребро, и злато, и съкровища на царе и страни. Събрах си също певци и певици, и насладите на човешките синове — всякакви изобилни великолепия.
9. Така станах велик и превъзходен повече от всички, които са били преди мен в Ерусалим. Също и мъдростта ми ми остана.
10. И от всичко, което очите ми пожелаха, не им отказах нищо. Не възпрях сърцето си от никакво удоволствие, защото сърцето ми се радваше заради целия ми труд и това беше наградата ми за целия ми труд.
11. И разгледах всичките си дела, които ръцете ми бяха извършили, и труда, в който работейки се трудих, и ето, всичко беше суета и гонене на вятър, и нямаше полза под слънцето.
12. Тогава се обърнах да разгледам мъдростта и лудостта, и безумието, защото какво ще направи човек, който идва след царя? — Това, което е вече направено.
13. Тогава видях, че мъдростта превъзхожда безумието, както светлината превъзхожда тъмнината.
14. Очите на мъдрия са в главата му, а безумният ходи в тъмнина. Но познах също, че една участ ги постига всичките.
15. Тогава казах в сърцето си: Каквато е участта на безумния, това ще постигне и мен. Защо тогава станах аз толкова мъдър? Затова казах в сърцето си, че и това е суета.
16. Защото няма вечно спомен нито за мъдрия, нито за безумния, защото в идещите дни всичко ще бъде вече забравено. И как умира мъдрият? — Като безумния!
17. Затова аз намразих живота, защото тежко ми се видя делото, което се върши под слънцето; понеже всичко е суета и гонене на вятър.
18. И аз намразих целия си труд, в който се бях трудил под слънцето, защото трябва да го оставя на човека, който идва след мен.
19. И кой знае дали той ще бъде мъдър или безумен? Но пак той ще владее над плода на целия ми труд, в който се трудих и в който се показах мъдър под слънцето. И това е суета.
20. Затова се обърнах и се отчаях от целия труд, в който съм се трудил под слънцето.
21. Защото има човек, чийто труд е бил с мъдрост, знание и умение, но го оставя за дял на друг, който не се е трудил за него. И това е суета и голямо зло.
22. Защото каква полза за човека от целия му труд и от усилията на сърцето му, с които се труди под слънцето?
23. Понеже всичките му дни са страдание и трудът му е скръб; дори и нощем сърцето му не почива. И това е суета.
24. Няма нищо по-добро за човека, освен да яде и да пие, и да оставя душата си да вижда доброто от труда му. И това видях, че е от Божията ръка.
25. Защото кой може да яде и кой може да се наслаждава без Мен — Бог?
26. Понеже на човека, който е угоден пред Него, Бог дава мъдрост и знание, и радост, а на грешника дава да се труди, да събира и да трупа, за да даде на угодния пред Бога. И това е суета и гонене на вятър. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------‎1. Сине мой, ако приемеш думите ми и запазиш заповедите ми в себе си,
2. така че да е внимателно ухото ти към мъдростта и да приклониш сърцето си към разума,
3. да, ако призовеш благоразумието и издигнеш гласа си към разума;
4. ако го потърсиш като сребро и го подириш като скрити съкровища,
5. тогава ще разбереш страха от ГОСПОДА и ще намериш Божието познание —
6. защото ГОСПОД дава мъдрост, от устата Му излизат знание и разум.
7. Той запазва истинска мъдрост 1 за честните, щит е за ходещите в непорочност,
8. за да закриля пътеките на правдата и да пази пътя на светиите Си.
9. Тогава ще разбереш правда и съд, и правота — всеки добър път,
10. защото мъдрост ще влезе в сърцето ти и знание ще услажда душата ти,
11. разсъдливост ще те пази, благоразумие ще те закриля,
12. за да те избави от пътя на злото, от човека, който говори лъжливо,
13. от онези, които оставят пътеките на правотата, за да ходят в пътищата на тъмнината,
14. които се наслаждават да вършат зло и се радват на лъжливостта на злите,
15. чиито пътеки са криви и които са лъжливи в пътищата си;
16. за да те избави от чужда жена 2, от чужденката, която ласкае с думите си,
17. която е оставила другаря на младостта си и е забравила завета на своя Бог,
18. понеже домът й води надолу към смъртта и пътеките й — към сенките.
19. Всички, които влизат при нея, не се връщат и не достигат пътищата на живота.
20. За да ходиш ти в пътя на добрите и да пазиш пътеките на праведните,
21. защото праведните ще населяват земята и непорочните ще останат в нея,
22. а безбожните ще се отсекат от земята и законопрестъпниците ще се изкоренят от нея. притчи 2 ///////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////Викът на Бащиното сърце от Битие до Откровение
Мое дете ,
Може би не Ме познаваш , но Аз зная всичко за теб …Псалм 139:1
Зная кога сядаш и кога ставаш … Псалм 139:2
Зная всичкте ти пътища …Псалм 139:3
Дори космите на главата ти са до един преброени ...Матей 10:29-31
Защото си създаден (а ) по Мой образ ...Битие 1:27
И в Мене живееш , движиш се и съществуваш ...Деяния на Апостолите 17:28
И си Мое потомство ...Деяния на Апостолите 17:28
Познах те преди да бъдеш заченат (а )...Еремия 1:4-5
Избрах те , когато сътворих вселената ...Ефесяни 1:11-12
Ти не си грешка , защото всичките ти дни са записани в Моята книга ...Псалм 139:15-16
Определих точното време на раждането ти и мястото , където живееш ...Деяния на
Апостолите 17:26
Ти си страшно и чудно направен (а )...Псалм 139:14
Изтъках тялото ти в утробата на майка ти ...Псалм 139:13
Укрепих те от рождението ти ...Псалм 71:6
Но Съм представен погрешно от онези , които не Ме познават ...Йоан 8:41-44
Не Съм далечен и гневен , а съм пълния израз на Любовта ...1 Йоан 4:16
И желая да излея любовта Си върху теб ...1 Йоан 3:1
Просто защото си Моето дете и Аз Съм твоя Баща ...1 Йоан 3:1
И ти предлагам повече отколкото земният ти баща някога би могъл ...Матей 7:11
Защото Аз съм съвършения Баща ...Матей 5:48
Всяко добро , което получаваш , идва от Мен ...Яков 1:17
Аз посрещам всичките ти нужди ...Матей 6:31-33
Искам да ти дам бъдеще , пълно с надежда ...Еремия 29:11
Защото те възлюбих с вечна любов ...Еремия 31:3
Мислите Ми към теб са многобройни като песъчинките по морския бряг ...Псалм 139:17-18
И ще се развеселя за тебе с песни ...Софония 3:17
И никога не ще спра да ти правя добро ...Еремия 32:46
Понеже ти си Моето избрано богатство ...Изход 19:5
Ще те установя здраво с цялото си сърце и с цялата си душа ...Еремия 32:41
И ще ти покажа велики и чудни неща ...Еремия 33:3
Ако Ме потърсиш с цялото си сърце ще Ме намериш ...Второзаконие 4:29
Наслаждавай се в Мен и ще ти дам желанията на сърцето ти ...Псалм 37:4
Защото Аз Съм , който ти дадох тези желания ...Филипяни 2:13
Мога да направя за теб несравнимо повече , отколкото някога си мислил ...Ефесяни 3:20
Понеже Съм най -голямата ти опора ...2 Солунци 2:16:17
Аз Съм също Бащата , който те утешава във всичките ти скърби ...2 Коринтяни 1:3-4
Когато си съкрушен Аз съм близо до теб ...Псалм 34:18
Както овчарят носи агнето си , така и Аз те нося близо до сърцето Си ...Исая 40:11
Един ден ще обърша всяка сълза от очите ти ...Откровение 21:3-4
И ще отнема болката ти , изстрадана на тази земя ...Откровение 21:3-4
Аз Съм твоя Баща и те обичам така , както обичам Сина Си Исус ...Йоан 17:23
Любовта Ми към теб е разкрита чрез Исус ...Йоан 17:26 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Моля Те, Господи,
дай на човека,
който сега чете тези редове
всичко, което иска от Теб!
Дай му го в пълна мяра,
както само Ти умееш да даваш!
И нека той бъде щастлив във всичките си дни,
а ако това е невъзможно,
поне малко... колкото може!
Надари го с крепко здраве
и любовта на близки хора,
с разбиране и съчувствие …
Направи така, че душата му
да е озарена от любов
към всичко съществуващо!
Предпази го от злословие,
от завист и обиди,
от войни и смърт,
от телесна и духовна болка!
А ако всичко това не може да бъде избегнато,
не го оставяй и тогава, дай му утеха!
Съхрани за него всичко,
което му е скъпо на тази земя,
ако е късно да се помолим за това,
не му отнемай паметта…
Не зная дали този,
който сега чете тази молитва,
с която се моля за него, вярва в Теб,
но дори и да не вярва, помогни му!
Нека да чувства, че не е самотен,
че е нужен и любим!
О, добри и всемилостиви мой Господи!
Изпълни това мое желание!
Изпълни го, за да мога,
в мига преди да затворя очите си, да кажа:
“Благодаря ти, Господи. *************************************************************************************************************************************************************************************************************************************************Защото Бог толкова възлюби света, че даде Своя Единороден Син, за да не погине нито един, който вярва в него, но да има вечен живот. Понеже Бог не е пратил Сина в света да съди света, но за да бъде светът спасен чрез Него. Който вярва в него не е осъден; който не вярва, е вече осъден, защото не е повярвал в името на Единородния Божий Син.“

Любовта дълго търпи и е милостива,
любовта не завижда,
любовта не се превъзнася,
не се гордее,
не безобразничи,
не се раздразнява,
не държи сметка за зло
не се радва на неправдата,
а се радва заедно с истината,
всичко премълчава,
на всичко хваща вяра
на всичко се надява
всичко търпи..
1Кор. 13:4++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++В Исус ....... да намерим благодат, в моя грях.
в Исус ......., да намеря Животът в моята смърт
. в Исус ....... аз намирам радост в скръбта
ми в Исус ....... аз откриеш благоденствие в моите V******ys.
в Исус ....... да намеря Riches в моята бедност
в Исус ....... аз намирам Светлина в тъмнината ми. Какво можете да намерите в Исус?-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- █ █ ----- Поставете върху
----- █ █ ----- вашата стена
█ █ █ █ █ █ █ --- ако не сте
----- █ █ ----- смутен
----- █ █ ----- да кажете на другите
----- █ █ ----- че сте
----- █ █ ----- вярват в Бога-=====================================================================================================================================================================================================================Целувка по челото - " Искам завинаги да бъдеш моя"
Целувката на ухото - "Възбуден съм"
Целувка по бузата - "Приятели сме"
Целувката на ръката - "ОБОЖАВАМ ТЕ"
Целувката на врата - "Искам те"
Целувка по рамото - "Ние си принадлежим"
Целувка по устните - "Обичам те" !!
Държейки се за ръце - "Ние можем да се научим да се обичаме един друг"
Игра с ухото - "Не мога да живея без теб"
Притискам те силно към мен - "Не си отивай..обичам те "
Гледаме се в очите - "Не ме оставяй"
Ако си играя с косата ти - "Кажи ми, че ме обичаш"
Ръце около кръста - "Обичам те твърде много, за да те пусна"=======================================================================================================================================================================================================================================================================================СПЕШНИ НОМЕРА

Когато си тъжен – Йоан 14

Когато хората те предават – Псалм 27

Ако искаш да си плодоносен – Йоан 15

Когато си съгрешил – Псалм 51

Когато се тревожиш – Матей 6:19-34

Когато си в опасност – Псалм 91

Когато ти изглежда, че Бог е далеч – Псалм 139

Когато вярата ти има нужда от раздвижване – Евреи 11

Когато си самотен и уплашен – Псалм 23

Когато станеш рязък и критичен – 1 Коринтяни 13

Тайната на Павел за щастие – Колосяни 3:12-17

За да разбереш Християнството – 2 Коринтяни 5:15-19

Когато се чувстваш подтиснат и отхвърлен – Римляни 8:31

Когато искаш мир и почивка – Матей 11:25-30

Когато светът изглежда по-голям от Бог – Псалм 90

Когато искаш увереност – Римляни 8:1-30

Когато напускав дома, за да работиш или пътуваш – Псалм 121

Когато молитвите ти станат ограничени или егоистични – Псалм 67

За велико изобретение/възможност – Исая 55

Когато имаш нужда от смелост за някоя задача – Исус Навин 1

За това как да се разбираме с другите – Римляни 12

Когато мислиш за инвестиция и печалба – Марк 10

Когато си депресиран – Псалм 27

Когато нямаш пари – Псалм 37

Когато започнеш да губиш вярата си в хората – 1 Коринтяни 13

Когато хората изглеждат груби – Йоан 15

Ако си обезкуражен за работата си – Псалм 126

Когато откриеш, че светът се смалява, а ти порастваш – Псалм 19

Когато се бориш със страха – Псалм 34:7

За сигурност – Псалм 121:3

За увереност – Марк 8:35

За успокоение – Псалм 145:18

Спешните номера могат да се избират директно. Няма нужда от свързване с оператор. Всички линии към Небесата са отворени денонощно! Храни вярата си и съмнението ще умре от глад!=================================================================================================================================================================================================================МОЛИТВЕНА СХЕМА

1. Моли се Бог да ти прости.

a. Справи се с твоите грехове. Моли Святият Дух да ти открие областите от живота ти, които не са угодни на Бог.

b. Изповядай греха. Съгласи се с Бог и кажи това, което Той говори за твоя грях. Моли Го да ти помогне да намразиш греха си със съвършена омраза и да те освободи от неговото господство. Слави Неговото име Йехова-М`кадеш, „Господ, Който освещава”.

c. Не допускай осъждение. Помни: ти си син на Бог в Христа. Ти си скрит напълно в Него.

2. Прощавай толкова пъти, колкото би искал да бъде прощавано на теб.

a. Размишлявай за твоя голям дълг, който Бог ти е простил.

b. Виж твоя грях, причинил Исусовите страдания на кръста. Изгради си умствена картина за пролятата за твоето прощение кръв.

c. Прости на тези, които са ти съгрешили, като акт на твоята воля и ги предай на Бог. Моли се за тези, които са те наранили.

3. Реши да простиш на всеки, който съгреши против теб през този ден.

a. Настрой се умствено да отвръщаш на злото с добро чрез благодатта и силата на Святия Дух вътре в теб.

b. Направи тази декларация на вяра: „Аз ще обичам враговете си. Ще благославям тези, които ме проклинат, и ще правя добро на тези, които ме мразят. Ще се моля за тези, които ме преследват.” (виж Матей 5:44).

c. Моли се да започнеш да преживяваш в по-голяма мярка плода на Духа: любов, мир, радост, дълготърпение, благост, милосърдие, вярност, кротост, себеобуздание (Галатяни 5:22-23).
cool