bloody_touch

На тези, които ми се смееха, благодаря - без тях, нямаше да плача. На тези, които не ме обичаха, благодаря - без тях нямаше да знам какво е обич. На тези, които нараниха чувствата ми, благодаря - без тях нямаше да знам, че има чувства. На тези, които
ме оставиха, благодаря - без тях не бих намерил себе си. Но на тези, които мислеха, че ще се проваля им благодаря най-много - БЕЗ ТЯХ НЯМАШЕ ДА УСПЕЯ ;]]
Инфо