boris95Един за аруг
Очите ти гледат ме с радост
и в моята обич еднана
едиствена болко от сладост
аз наея отдвна копнях

За нея си струва зведите
да паиШ да среЩ аШ луна
да бороиШ вЪв
утро измито
от гореситна чисита сълза

Избро найй бяхме със тебе
в живота налек и суров
за тебе да баъда потребен
за мен ти да бъдеШ Любов

за борис

cool
Инфо