boryanab

Ако човек успее да запази през годините чистото детско любопитство да наблюдава и изучава света, може да има едно непресъхващо вдъхновение от най-различни неща ;)
Инфо