bronxilda

кА3вАт Ky4kA CъM БuЛa..Mu BcEku Cu ИmA XaPaKTeP.YлИ4HuЦa CъM БuЛa-E Пo ПoKpИBuTe Лu Дa BъPBя?BcЯka Be4eP CъM C Pa3Лu4Hu-4e OT KъДe Дa Гu B3eMa EДHaKBu?CпAЛa CъM C MъЖE,чЕ МъЖеТе уСтАВяТ лИ тЕ дА сПиш?
cool
Инфо