brsqk

Беломорие – рана си за нас кървяща,
мъка и любов, болка и тъга,
че децата ни пораснаха
без твоя полъх,
а бащите ни оставиха костите си в теб.

Беломорие, ех трагедия човешка!
Брат, сестра и син ти ги раздели,
/> тръгнали с теб в сърцата си
мирен дом да търсят,
стиснали във длан съдбата си – ти ги разпиля.

Беломорие, болката не ще отмине,
нашите синове пътя ще открият,
ще намерят твоите корени и води зелени,
ще положат с почит мощите на предците си…
cool
Инфо