bubetoooooooo

1. Училище - самотен манастир
2.Ученик - затворник №213
3.Ученичка - момиче в черно
4.класен ръководител - а) враг №1 б) цербер пред вратата на Ада
5.При директора - а) в стаята за разпит б) в бърлогата на звяра
6.Учител
в чужбина - един идиот в Париж
7.Преди влизане в час - Ах, а бяхме млади
8.Свободен час - сиромашка радост
9.Пред дъската - а) светът на мъките б) животът ми е в ръцете ти
10.Бележник - черно досие
11.Събота - небето се изяснява
12.Неделя - Слънцето грее за всички
13.Ваканция - животът започва отново
14.Родителска среща - скърцане на зъби
15.Тетрадка - черно и червено
16.Двойка - ще се срещнем пак
17.Тройка - а) царска мъдрост б) възнаграждение за страха
18.Четворка - родени за живот
19.Петица - на прага на щастието
20 .Шестица - а) ти сън ли си или те има...? б) това беше просто шега
21.Учител разказва урок - Кацнал бръмбар на трънка и започнал да дрънка...
22.Учител по Физическо - таралеж в атака
23.Учител по История - старинна монета
24.Дежурен учител - звероукротител
25.Междучасие - а)Троянска война б)пускай,Ганьо,Говедата
26.Учителят и класа - Али Баба и 40-те разбойника
27.Учебна стая - гнездото на осите
28.Строшен джам - ни чул,ни видял
Инфо