capie

Не съм патриот - аз съм БЪЛГАРИН!

Всяка държава, която кара способната част от населението си да работи за благото на неспособната част е обречена на упадък и изчезване от картата на света.


За такива злоупотребяващи
с народни пари, наказанието е само едно Смърт , смърт и пак смърт, както гласи и УСТАВЪТ ни.

За тези, които петнят името на отечеството ни наказанието е Смърт, смърт и пак смърт. За тези, които се възползват от непросветеността на народа ни и го грабят, уж били по-умни и учени, а всъщност лукави и хитри наказанието е Смърт, смърт и пак смърт.

За тези, които насаждат омраза между хората живеещи в нашето мило Отечество, било на етническа или верска основа, с цел докато се избивате по-между си, те да трупат богатства, наказанието е Смърт, смърт и пак смърт.

За тези, които обещават много, само и само да ги изберете да ви управляват, а после се отметнат от думите си, като кажат, че времената били трудни и те видите ли не предполагали че такова е положението, наказанието е конфискуване на имуществото и изгнание извън пределите на Отечеството ни.

За тези, които под булото на родолюбието, градят закони, а самите те не ги спазват или пък ги използват с цел своето облагодетелстване, наказанието е Смърт, смърт и пак смърт.

Това е което исках да ви кажа, надявайки се, че ще доведете борбата до край. Бъдете силни братя и не щадете силите, нито кръвта си, защото Отечеството ни няма да припише заслугите ви другиму, нито пък ще позволи да потънат в забвение. И не забравяйте -Аз неведнъж съм ви казвал: ” Тоз който ни освободи той ще да ни и пороби.” Времето е в нас и ние сме във времето, то нас обръща и ние него обръщаме .

ВАСИЛ ЛЕВСКИ
Хайдушка глава

Отдолу идат сеймени, леле мари,
сеймени, бюлюкбашии,
хайдушка глава носеха, леле мари.
Вървяло й мало и голямо
дано си глава познаят,
никой си глава не позна.
Най-подир върви бабичка,
тя си главата познала,
викнала и заплакала.
Сеймени думат бабичка:
- Аферим, бабо, машала,
добра си синка хранила,
хранила и отгледала.

Дору Стояна хвани ме
девет планини минахме,
дору ръце му вържиме
девет синджира скъсахме,
дору му глава отрежиме
девет саби строшихме.
Девет си саби строшихме,
аферим, бабо, машала,
добра си синка хранила!


__________________
___##########_____
___###_____###____
___###______###___
___###_____###____
___##########_____
___###########____
___###______###___
___###_______###__
___###______###___
___###########____
___##########_____
__________________
__________________
___###______###___
___###______###___
___###______###___
___###______###___
___###______###___
___###______###___
___###______###___
____##______##____
_____##____##_____
______######______
__________________
___####___________
___###____________
___###____________
___###____________
___###____________
___###____________
___###____________
___###____________
___###_______##___
__#############___
__#############___
__________________
__________________
____########______
___###_____##_____
__###______###____
__###_____________
__###_____________
__###_____________
__###____######___
__###____##_##____
__###____#__##____
__###_______##____
___###______##____
____########______
__________________
__________________
_____#######______
____##_____##_#___
___##_______###___
___##_______###___
___##_______###___
___##_______###___
___##_______###___
___##_______###___
___##_______###___
___##_______###___
___##_______####__
____##_____##_##__
______#####___###_
__________________
___#########_____
___##########_____
___###______##____
___###_______##___
___###_______##___
___###_______##___
___###______##____
___#########______
___##########_____
___###_____###____
___###______###___
___###_______###__
___###_______###__
___###_______###__
__________________
__________________
_____#######______
______#####_______
_______###________
_______###________
_______###________
_______###________
_______###________
_______###________
_______###________
_______###________
_______###________
______#####_______
_____#######______
__________________
__________________
_____#######______
____##_____##_#___
___##_______###___
___##_______###___
___##_______###___
___##_______###___
___##_______###___
___##_______###___
___##_______###___
___##_______###___
___##_______####__
____##_____##_##__
______#####___###_
cool bg
Инфо