carmilla

„Незрелият човек се познава по това, че иска да умре благородно за някое дело, докато зрелият човек се познава по това, че иска да живее скромно за това дело.“

„Спасителят в ръжта” – Джером Селинджър
cool
Инфо