chef74

В живота има хора, които те знаят, но не те познават.
Някои те мислят за съвсем различна личност от това, което наистина си.
Някои те обичат, а някои не те обичат. Някои те оценяват по дела, някои по думи,
но най-важните и най-рядко
са тези, които ви ценят по душа и те обичат с цялото си сърце.

Инфо