VBox7 logo

chernataroza

Духът ми днес всичко прозира,
той молеше, сетне прокле,
той иде, но с черната лира
и с царствено силни криле!
. . .
Сноват тълпи безлики,
озлобени фантоми,
разкривени се хилят
и мене сочат с пръст!
/>
Аз властен ход нагаждам
по стъпките им хроми,
понесъл (те не виждат!)
орисан - техний кръст!

Скръбта им тъмна мъкна
и мъката им тежка,
нас мрачна сила свързва,
една Душа и Кръв!

Сред рабските им клетви,
сред рабската насмешка,
под млата нa съдбата
аз нека падна пръв!

Дали да заговоря?
Злато е мойто слово!
На леден връх родено,
то търси ясен ек!

В замяна днес ви давам
сърце, за смърт готово,
на жертвената клада
да пламеней вовек!

Тъй чужд е вам Духът ми
блажени, свойто бреме,
орисано, в кръвта си
вий сещате едва!

Пуснете му, фантоми,
безлики, злобно-неми,
сурово непреклонни
са моите слова!
cool bg