danamari1000>
ДОБРЕ ДОШЛИ ПРИЯТЕЛИ В ГРУПАТА


Човек става такъв, какъвто вярва, че ще стане. Ако мечтаеш да си орел, следвай мечтите си и не слушай какво ти говорят кокошките..
Как трябва да живеете?
Много просто, ще се откажете от лъжата, от кражбата, от омразата, от завистта. – “Може ли да се живее така?” – Може.
Вие не сте приложили Истината, Любовта, Правдата, Доброто, а се питате как може да живее човек с тях.
Приложете великите Добродетели в живота си и ще видите как може да се живее по нов начин.

Беинса Дуноcool com grp bg
Инфо