dany_vd7

РаЗлЧНа сЪм Да И кФо оТ тОВа пРоБлЕм лИ иМа, КаЖи Го СеГа! НяМа Да СпИрАм 6тЕ дЕйСтВаМ дОкРаЙ, ДрУг Не ВзИрАм ЖиВоТа Е РаЙ! нЕ мИ пОмАГаЙ аЗ мОгА сАмА МиСлИ мУ тИ-аЗ нЯмАм ЦеНа [![!]!]__$$$_$$$$$$$$$$$_
$$$_____$$$$$$$$$$$$$$$_$$$_______$$$_$$$$$$$$$$$_
/> $$$____$$$____$$$____$$$_$$$_____$$$__$$$_________
$$$____$$$___________$$$_$$$_____$$$__$$$_________
$$$_____$$$_________$$$___$$$___$$$___$$$$$$$$____
$$$______$$$_______$$$_____$$$_$$$____$$$_________
$$$_______$$$_____$$$______$$$_$$$____$$$_________
$$$$$$$$$___$$$_$$$_________$$$$$_____$$$$$$$$$$$_
$$$$$$$$$_____$$$____________$$$______$$$$$$$$$$$_*****************************************
FeN4E Na tOkIo hOtEl sE rOdIh``fEn4e nA ToKiO HoTeL 6tE UmRa``i kOgAtU UmRa``oT GrObA Si 6Te kRe6TqQ...tOkIo hOtEl sA VuRhAa..... [!]НъЪ фСяКъЪ тЪпЪъ ДрИсЛъЪ,кУяТуУ мИ ЗъВиЖдЪъ,На мАйКа и ф п*****а БеСс ДъЪ сЪъ УбИжДъЪ[!]


Майната ти,обич моя!
Ти не си добре!
Като мен жена ще срещнеш,само че не знам къде.
Една година те обичах както никой друг,
ден и нощ след тебе тичах,но ти остана сляп и глух!
Ще ме търсиш,обич моя,ала не сега,
а когато след завоя видиш ми гърба!
Майната ти,обич моя!
Всичко бе до тук.
Писна ми да бъда твоя,ще ме o6u4a някой друг!
Инфо